Kommande disputationer vid IGP

  • Rudbecksalen, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala 2018-05-04 kl 09:00

    Rendo, Verónica

    Targeting allelic loss in colorectal cancer

Välkommen till IGP

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i klinisk immunologi, medicinsk genetik och genomik, patologi, onkologi, vaskulärbiologi, molekylära verktyg samt medicinsk strålningsvetenskap.

Delar av verksamheten är integrerad med kliniker vid Akademiska sjukhuset:
Klinisk genetik
Klinisk patologi
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Onkologi
Sjukhusfysik


IGP:s nyhetsbrev,
februari 2018