Uppsala Genomcenter del av storsatsning på skogsgenetisk forskning

2019-01-16

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar under en tioårsperiod mångmiljonbelopp på forskning om trädgener, skogsgenetik och skogsbioteknik. Projektet är ett samarbete mellan SLU och SciLifeLab och Uppsala Genomcenter vid IGP medverkar i kartläggningen av arvsmassan hos gran och tall.

Projekten som fokuserar på genomik och skogsgenetik bygger vidare på det stora, av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierade, projekt som ledde till den första kartläggningen av arvsmassan hos ett barrträd, nämligen den svenska granen. Projektet koordineras av Ove Nilsson vid SLU och som representant för SciLifeLab Ulf Gyllensten vid IGP. Det kommer att genomföras vid SLU, Umeå universitet och SciLifeLab Uppsala och Stockholm.

I det nya projektet kommer en ny, kraftigt förbättrad version av svenska granens arvsmassa att bestämmas och på motsvarande sätt kommer för första gången tallens arvsmassa att kartläggas. Därefter kommer arvsmassan för cirka 1000 individuella träd att studeras för att identifiera de gener som påverkar tillväxthastighet och vedkvalitet. Denna kunskap kommer att användas inom skogsträdsförädlingen för att öka produktivitet. SciLifeLab är ansvarig för att bestämma skogsträden arvsmassa och utföra bioinformatiska analyser av dessa data.
 

Mer information:
Pressmeddelande från SLU
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Uppsala Genome Center