Marika Nestor får stöd till forskning kring sköldkörtelcancer

2019-01-21

Plattformen Drug Discovery and Development vid SciLifeLab har beviljat stöd till Marika Nestor för utveckling av radioimmunterapi mot anaplastisk sköldkörtelcancer.

Anaplastisk sköldkörtelcancer är en mycket allvarlig cancerform där det saknas effektiv behandling. I projektet som nu fått stöd försöker forskarna identifiera antikroppar som kan användas i en behandling som angriper cancercellerna utan att skada frisk vävnad.
 

Mer information:
Nyhetsnotis Medfarm-webben
Marika Nestors forskning
Drug Discovery and Development Platform