Stöd till utveckling av diagnosmetod för prostatacancer

2019-01-28

Uppsala universitets satsning Verifiering för samverkan har beviljat stöd till Cecilia Lindskog Bergström för utveckling av en AI-metod för mer träffsäker diagnostik av prostatacancer. Projektet är ett samarbete med företaget ContextVision.

Prostatacancer är den ledande orsaken till cancerrelaterad död hos män. Idag ställs diagnos med hjälp av manuell bedömning av vävnadsprover och s.k. Gleason-gradering men de är dessvärre både tidskrävande och subjektiva.

Projektet som nu fått stöd syftar till att lägga grunden för utveckling av en automatisk bildanalysmetod som kan hjälpa patologerna att ställa en snabbare och mer exakt diagnos. Det kommer att göras genom att identifiera en trovärdig molekylär markör för Gleason-gradering, med hjälp av data från Human Protein Atlas, och en ny färgningsmetod som tagits fram tillsammans med ContextVision i en tidigare förstudie.
 

Mer information:
Nyhetsnotis UU Innovation
Verifiering för samverkan