Kurs/konferens i hjärt-kärlpatologi

Uppsala 27-29 mars 2014

De här dagarna kommer att sammanfatta det nuvarande kunskapsläget inom hjärtpatologi. Flera olika områden kommer att täckas in, bland annat hjärtats normala anatomi och histologi, plötslig hjärtdöd, tumörer i hjärtat samt hjärtats genomik och proteomik.


Mer information och program finns på kursens webbsidor på engelska.