Christer Betsholtz forskargrupp

Gruppmedlemmar

Christer Betsholtz
Professor i
tumörbiologi
 
Marja
Andaloussi Mäe
Forskare
 
Johanna Andrae
Forskare
 
Marco Castro
Assistent med
doktoranduppgifter
Porträtt Konstantin Gängel Porträtt Helene Leksell
Leonor
Segurado Gouveia

Assistent med
doktoranduppgifter
 
Konstantin Gängel
Forskare
 
Bàrbara
Laviña Siemsen
Forskare
Helene Leksell
BMA
Alberto Alvarez
Doktorand

Koji Ando
Postdok

Yoshimi Ando
Stipendiat
Jana Chmielniakova
Laboratorieassistent

Bongnam Jung
Postdok

Khayrun Nahar
Doktorand
 
Riika Pietilä
Postdok

Ying Sun
Bioinformatiker


 
Michael
Vanlandewijck

Postdok
Liqun He
Forskare
Colin Niaudet
Postdok