Projekten i Christer Betsholtz grupp beskrivs på den engelska sidan.