Kontaktpersoner

Ledning

Prefekt: Karin Forsberg Nilsson, prefekt@igp.uu.se, 471 4158, 070-1679579
Adminstratör till prefekten: Christina Magnusson, 471 5051

Ställföreträdande prefekt: Ulf Landegren, stfprefekt@igp.uu.se, 471 4910, 070-8962604


Institutionsstyrelse

Biträdande prefekter:
Rekryteringsärenden: Bo Stenerlöw, bitrprefekt_rekrytering@igp.uu.se, 070 425 0549
Forskarutbildningsfrågor: Claes Wadelius, bitrprefekt_forskarutbildning@igp.uu.se, 471 4076


Studierektor grundutbildning:
Nils-Erik Heldin, studierektorGU@igp.uu.se, 471 4679
 


Forskarutbildning

Bitr. prefekt: Claes Wadelius, bitrprefekt_forskarutbildning@igp.uu.se, 471 4076

Administratörer: Christina Magnusson, 471 5051, Helene Norlin, 471 4439

Forskarutbildningsgruppen (FUG)

Doktorandråd
 


Grundutbildning

Studierektor: Nils-Erik Heldin, studierektorGU@igp.uu.se, 471 4679

Adminstratörer:  Suzanne Ahlstav Hernandez 471 4809, Sofia Bodare 471 3830, Katarina Larsson 471 4472, Kristin Peisker 471 4594, Gunilla Tibbling 471 4669, Louise Wåhlin 471 4931
 


Personalärenden

Camilla Nilsson (administrativ chef), administrativchef-HR@igp.uu.se, 471 5034


Katalogärenden

Sara Mulder, 471 4580
 


Ekonomiadministration

Birgitta Gustafsson (administrativ chef), administrativchef-ekonomi@igp.uu.se, 471 5029, Martin Andersson 471 4077, Anna Backeryd Lindström 471 4457, Erik Chvojka, Jenny Djerf 471 4433, Ulf Dohlmar 471 5061, Katarina Israelsson 471 4457, Annicha Siklo 471 4871, Ulla Steimer 471 4800


Avtal

avtal@igp.uu.se
 


Datorlicenser

Mika Jarny
 


Webb

Kerstin Henriksson, 471 4432
 


Gruppen för lika villkor

Lars Feuk (lika villkorsombud), Karin Forsberg Nilsson, Nils-Erik Heldin, Marie Jeansson, Camilla Nilsson, Fredrik Swartling, Anja Mortensen, Sara Cunha, Marco Cavalli, Loora Laan, Amanda Lindberg (studentrepresentant)
 


Arbetsmiljögrupp

Magnus Essand (ordförande), Nina Williams, Lars Forsberg, Johanna Herö, Daniel Karlsson (BMC:s intendent), Camilla Nilsson, IngMarie Olsson, Christina Atterby, Angelica Tegehall, Anne-Marie Ljungberg (Rudbecklabs intendent)

Skyddsombud: Nina Williams 471 4663
 


IT-grupp

Sven Nelander (sammankallande), Christer Rindebratt, Mika Jarny, Jan Dumanski, Johan Oelrich
 


Lokaler

Kontaktperson: Sara Mulder

Lokalgruppens mejladress: igp-lokalgrupp@igp.uu.se

OBS! Behov av lokaler anmäls på webbsidan Anmälan av lokalbehov
 


Rudbecklab; intendentur

Intendent: Annemarie Ljungberg, 471 4813

Rudbeckföreståndare: Helena Jernberg Wiklund, 471 4812

Receptionen: receptionen@rudbeck.uu.se

Dataavdelning, 471 4807, helpdesk@rudbeck.uu.se

Disk- och steriliseringsavdelning: tel. 070-425 0966, 018-471 4862,
e-post: diskavdelning@rudbeck.uu.se

Vaktmästeri: tel. 070-425 0276, 070-425 0810,
e-post: vaktmasteri@rudbeck.uu.se
 

BMC; intendentur

Intendent: Daniel Karlsson, 471 4022

Intendenturen

IT-avdelningen

Godsmottagning

Personal