Fredrik Swartling – Mekanismer bakom hjärntumörer hos barn

Vår forskning går ut på att förstå hur hjärncancer hos barn utvecklas och om vi kan hitta nya behandlingar mot dessa tumörer. Vi studerar genetiska defekter och förändringar hos vissa proteiner som ofta förekommer i hjärntumörer och försöker förstå varför och hur de uppstår.

Ett protein som ofta är överproducerat i hjärntumörer som framför allt drabbar barn, är MYCN. Vi använder olika modeller för att efterlikna de tumörer som orsakas av detta protein och studerar tumörceller som vi kan odla i så kallade cellkulturer. Framför allt vill vi identifiera vilka celler i hjärnan som kan utgöra ursprungsceller för hjärntumörer och vi jämför därför dessa celltyper med prover och celler från hjärntumörpatienter.

Vi har under olika stadier av tumörutvecklingen sett att MYCN aktiveras via stabilisering. Dessutom samverkar MYCN med andra proteiner som vi nu hoppas vi kan använda som mål för att försöka bromsa hjärntumörens framfart. Vår förhoppning är att våra upptäckter kan ge en ökad förståelse för hur man ska kunna behandla dessa allvarliga hjärntumörer.


Läs mer om vår forskning (endast på engelska)

 

foto: mikroskopibild av hjärntumör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om Fredrik Swartling på hans forskningsblogg hos Ragnar Söderbergs stiftelse.