Master i forensisk vetenskap

Forensisk vetenskap är ett nytt och växande ämnesområde inom dagens biomedicin. Den ökande användningen av biologiska och kemiska analyser inom kriminaltekniken medför att naturvetenskaplig och medicinsk kompetens behövs vid kriminaltekniska avdelningar och laboratorier inom rättsväsendet.

Masterprogrammet i forensisk vetenskap erbjuder unika kurser. De ger kunskap och kompetens som har anknytning till rättsväsendet och toxikologisk verksamhet. Programmets laborativa moment bygger på metoder och teknologier som används i kriminaltekniska laboratorier och forskningslaboratorier med olika ämnesinriktningar. Masterprogrammet i forensisk vetenskap är i sin helhet starkt forskningsanknutet. Kurserna är baserade på modern internationell forensisk, biologisk och kemisk kunskap.

Programmet utbildar studenter som förväntas arbeta vid kriminaltekniska avdelningar, på rättskemiska eller rättsgenetiska laboratorier inom rättsväsendet, inom forskning, med toxikologiska anlyser eller analytisk kemi. Utbildningen ger en bred humangenetisk, molekylärbiologisk, toxikologisk och kemisk kunskap och kompetens vilket medför att även en arbetsmarknad inom livsmedelsindustri, läkemedelsindustri, miljöbevakning och bioteknikindustri är möjlig. Den starka forskningsanknytningen på masterprogrammet förbereder även för fortsatta studier på forskarutbildningsnivå.

Förkunskaper i kemi, biokemi, cellbiologi, molekylärbiologi och genetik är en förutsättning för de fördjupade studierna i rättsgenetik, analytisk kemi och toxikologi.

Utbildningen ges på engelska.

Några av programmets kurser kan också läsas som fristående kurs. Mer information finns på sidan om fristående kurser.

 

Termin 1
Medicinsk genetik 7,5 hp
Forensisk vetenskap och kriminalteknik, 7,5 hp
Forensisk genetik och medicin, 15 hp

Termin 2
Valbar period; kriminologi (på svenska, 15hp), genomisk och epigenomisk medicin (15hp) alternativt litteraturstudie (15hp)
Kriminalteknisk kemi, 15 hp

Termin 3
Analytisk toxikologi, 30 hp

Termin 4
Examensarbete, 30 hp