Klinisk immunologi

Händer som pipetterar i en sterilbänkForskningsområdet Klinisk immunologi omfattar forskargrupper med starkt kliniskt förankrade forskningsprofiler. Forskningsprojekten syftar till att förstå dels immunologiska mekanismer hos patienter med cancer eller autoimmuna tillstånd (diabetes, reumatism, systemisk lupus erythematosus, multipel skleros), dels olika immunreaktioner som sker när immunförsvaret kommer i kontakt med biomaterial, transplanterade organ eller celler som används för cellterapi.

Inom området utvecklas nya immun-, gen- och cellterapier samt diagnostiska och prognostiska markörer. Dessa utvärderas i kliniska prövningar i samarbete med Akademiska Sjukhuset, andra nationella och internationella universitet, immundiagnostisk industri, EU-nätverk och Nordiska nätverket för klinisk ö-transplantation.
 

Forskargrupper


 

Senast uppdaterad: 2021-12-29