Inflammation och nätliknande proteinstrukturer vid kavernöst angiom

2022-03-28

Vid sjukdomen kavernöst angiom uppstår missbildade blodkärl i hjärnan, ryggmärgen eller ögats näthinna. Nu visar forskare vid IGP i en ny studie att vita blodkroppar och proteinstrukturer som är kopplade till immunsvaret ansamlas i anslutning till de missbildade kärlen. Fynden stöder att inflammation har betydelse för utvecklingen av kavernöst angiom och visar på möjligheten att ta fram en biomarkör för sjukdomen.

De missbildade blodkärl som uppstår i hjärnan vid kavernöst angiom, också kallad CCM (Cerebral cavernous malformations), har ett hallonliknande utseende och blöder lätt vilket kan orsaka epileptiska anfall, neurologiska problem och stroke. Sjukdomen beror på genetiska förändringar som kan vara ärftliga eller uppkomma spontant och går i dagsläget inte att bota.

Senare tids forskning tyder på att det också uppkommer en inflammation vid CMM. I den nya studien har forskarna undersökt i detalj vilka immunceller som reagerar vid CCM. De kunde också för första gången visa att nätliknande proteinstrukturer som kallas NETs, bildas vid CCM. NETs (för Neutrophil Extracellular Traps) består av cellkärnor och cellstrukturer och är kopplade till immunsvaret.

– Vi har använt genetiskt förändrade möss där en muterad form av en viss gen ger upphov till CCM. Vi såg att vita blodkroppar av typen neutrofiler är de första som kommer till de skadade kärlen hos möss med CCM. Dessutom kunde vi detektera NETs både i hjärnan och cirkulerande i blodet. I möss utan CCM såg vi inga NETs, säger Peetra Magnusson som har lett studien.  

NETs förekommer normalt som ett kroppsligt försvar genom att fånga in och oskadliggöra inkräktare, till exempel bakterier. Höga nivåer av NETs har tidigare visats hos patienter med cancer och de är även en viktig komponent vid COVID. Dessa nätliknande strukturer kan orsaka kärlskada och blodproppsbildning. Vilken betydelse de har i CCM är inte klarlagt men när forskarna testade en behandling som bröt ner NETs-strukturerna minskade de CCM-relaterade skadorna på blodkärlen.

Mikroskopibild av vit blodkropp som släpper ut NET-liknande strukturer
Bilden visar en vit blodkropp (magenta) som släpper
ut NET-liknande strukturer (cyan). Immuncellen
isolerades från en mus med CCM.
Bilden har tagits av Maria Globisch med stöd
från Biovis-plattformen.

Forskarna kunde också detektera NETs i hjärnvävnad från patienter med CCM, både den ärftliga formen och den som uppkommer spontant.

– Att vi har hittat NETs hos CCM-patienter tyder på att de har betydelse för sjukdomen även hos människa. Med ytterligare studier hoppas vi kunna öka kunskapen om immuncellernas roll i sjukdomsutvecklingen och om NET-komplex kan användas som en biomarkör för CCM, säger Peetra Magnusson.

Studien är ett samarbete med forskare i Italien, Finland och Storbritannien. Den har publicerats i tidskriften Cellular and Molecular Life Sciences.

Mer information:
Artikel i Cellular and Molecular Life Sciences
Peetra Magnussons forskning i Elisabetta Dejanas grupp

Senast uppdaterad: 2022-01-26