P-piller och hormonbehandling ökar risken för stroke

2022-06-27

En ny studie från IGP visar att p-piller och även hormonbehandling vid klimakteriet ökar risken för stroke. Den ökade risken är störst under det första året av behandlingen och minskar sedan. Studien, som nu publiceras i Stroke, bygger på data från över en kvarts miljon kvinnor ur databasen UK Biobank.

I studien från Åsa Johanssons forskargrupp jämförde forskarna förekomsten av stroke samt de specifika undertyperna hjärninfarkt och hjärnblödning mellan kvinnor som använt exogena hormoner och de som inte använt.

Kvinnor som började med p-piller hade en fördubblad risk att drabbas av hjärninfarkt, men bara under första året av användning. Om de fortsatte att använda p-piller avtog risken och efter mer än ett års användning kunde de inte längre se någon ökad risk.

För kvinnor som fått hormonbehandling i samband med klimakteriet såg forskarna en ökad risk av både hjärninfarkt och hjärnblödning under första året av hormonbehandling och risken för hjärninfarkt var fortsatt hög även efter första året.

Mer information:
Forskningsnyhet Uppsala universitet
Artikel i Stroke
Åsa Johanssons forskning

Senast uppdaterad: 2022-01-26