Lovande alternativ metod för känslig proteinanalys

2022-07-08

Forskare vid IGP har utvecklat en ny metod att detektera proteiner med hög specificitet och känslighet som skulle kunna användas i framtiden för diagnostiska analyser av patientprover.

Ett sätt att diagnosticera sjukdomar och följa sjukdomsutveckling är att undersöka vilka proteiner som finns i blod- eller vävnadsprover. Sådana proteinanalyser görs ofta med så kallad immunanalys. Då används antikroppar för att känna igen och binda till de proteiner man vill identifiera, varefter antikropparna i sin tur kan analyseras med olika metoder. Men möjligheten att göra sådana analyser är begränsad av tillgången på lämpliga antikroppar, eller andra proteinbindande molekyler, som känner igen de proteiner som är mest kliniskt relevanta.

I den aktuella studien har forskarna undersökt hur molekyler som kallas nanokroppar (nanobodies på engelska) kan användas som proteinbindande molekyler i immunanalyser, som alternativ till de antikroppar som vanligen används. Genom att modifiera nanokropparna och använda dem i olika kombinationer kunde de detektera proteiner med hög specificitet.

– Vi använde en analysmetod som kallas PEA (för Proximity Extension Assay), för känslig detektion av biomarkörer, med nanokroppar som PEA-prober. Vi la upp försöken så att vi bara fick PEA-reaktioner när två olika nanokroppar hade bundit till samma protein. På så sätt kunde vi hitta en kombination av olika modifierade nanokroppar som gav samma eller bättre resultat än motsvarande analyser där antikroppar användes som proteinbindande molekyler, säger Rasel Al-Amin, studiens försteförfattare.

Immunanalyser med nanokroppar som detekteras med PEA är en relativt enkel metod och forskarna bakom studien tror att den i framtiden skulle kunna användas för diagnostiska analyser av prover med varierande proteinkoncentration.

Studien är ett samarbete med forskare vid institutionen för kemi BMC vid Uppsala universitet, Capio Vårdcentral Väsby och Vrije Universiteit Brussel och har nyligen publcierats i tidskriften Analytical Chemistry.

Mer information:
Artikel i Analytical Chemistry
Rasel Al-Amins forskning i Ulf Landegrens grupp

Senast uppdaterad: 2022-01-26