Nyupptäckt celltyp samverkar med immunceller vid lymfkärlsmissbildningar

2023-01-23

Forskare vid IGP har upptäckt en ny undergrupp av celler i lymfkärlen som samverkar med immunceller vid uppkomsten av lymfkärlsmissbildningar. Denna nyupptäckta koppling mellan immunsystemet och lymfkärlssystemet skulle kunna användas för att behandla sjukdomar med missbildade lymfkärl.

Missbildningar i kroppens lymfkärl är kroniska sjukdomar som kan leda till smärta, blödningar och försämrad funktion hos närliggande organ. IGP-forskarna har upptäckt en ny undergrupp av lymfkärlsceller som reglerar den överdriva kärltillväxt som orsakar lymfkärlsmissbildningar.

Forskarna kallar de nya cellerna iLEC, för immun-interagerande lymfatiska endotelceller. De är lokaliserade i ändarna på lymfkärlen i huden och producerar substanser som är inblandade i reglering av immunsvaret. Fynden visar att lymfkärlen verkar ha en hittills förbisedd roll, både i friska vävnader och vid sjukdomstillstånd kopplade till immunsystemet i yttre organ.

– Vi studerade möss med en mutation som orsakade okontrollerad kärltillväxt och såg en ökad förekomst av celler av typen iLEC. Dessa celler producerade ämnen som gynnar rekryteringen av makrofager, en sorts vita blodkroppar, som i sin tur bildar tillväxtfaktorer som stimulerar kärltillväxt, säger Milen Petkova, artikelns förstaförfattare.

– Det här är väldigt spännande resultat eftersom de visar på en kommunikation mellan iLEC och makrofager som man skulle kunna rikta in sig på för att behandla lymfkärlsmissbildningar, säger Taija Mäkinen som har lett studien.

Forskarna kunde faktiskt också visa att när de blockerade rekryteringen av makrofager eller deras funktion så minskade den överdrivna lymfkärlstillväxten i den studerade musmodellen. Förekomst av celler med molekylära egenskaper liknande iLEC kunde även påvisas i vävnadsprover från patienter med lymfkärlsmissbildningar.

Det har blivit alltmer tydligt att lymfkärlssystemet är ett mångfacetterat organsystem som inte bara transporterar vätska och immunceller utan har många andra viktiga funktioner i de vävnader där det finns. Forskarna tror att upptäckten av dessa funktioner, till exempel den samverkan med immunsystemet som beskrivs i studien, kan leda till en förståelse för att sjukdomar som cancer och autoimmuna sjukdomar skulle kunna behandlas genom att rikta in sig på lymfkärlen.

Studien har publicerats i tidskriften Journal of Experimental Medicine.

Mer information:

Artikel i Journal of Experimental Medicine

Taija Mäkinens forskning

Mikroskopibild av lymfkärl och immunceller i en musmodell dell
Visualisering av lymfkärl (röda) och immunceller (cyan) i en musmodell för lymfkärlsmissbildningar. Blodkärlen visas i blått. Bild: Milena Petkova

Senast uppdaterad: 2022-01-26