En av Vasas besättningsmän var en kvinna

2023-04-06

När kvarlevorna efter människor som fanns ombord på skeppet Vasa undersöktes kom man fram till att alla var män. Nu visar ny forskning att ett av skeletteten tillhör en kvinna.

Sedan 2004 har Vasamuseet ett samarbete med Marie Allens forskargrupp för att ta reda på så mycket det går om människorna som fanns ombord på Vasa när skeppet förliste år 1628. Nyligen misstänkte osteologerna att den individ som kallas G kunde vara en kvinna och de nya undersökningarna visar nu att det stämmer.

Forskarna planerar nu ytterligare provtagningar och analyser, bland annat för att försöka ta reda på hur människorna på Vasa såg ut.

Läs mer:

Forskningsnyhet Uppsala universitet

Marie Allens forskning

Senast uppdaterad: 2022-01-26