Ökad risk för testikelcancer vid neuropsykiatriska diagnoser

2023-04-25

En ny studie från forskare vid IGP visar att män som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, till exempel autism och ADHD, också har en något ökad risk att drabbas av testikelcancerformen seminom.

Det här den första studien som visar på ett sådant samband och resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Cancer.

Mer information:

Pressmeddelande Uppsala universitet

Artikel i British Journal of Cancer

Ingrid Glimelius forskning

Senast uppdaterad: 2022-01-26