Proteinet IRAK3 påverkar behandlingssvaret vid cancerimmunterapi

2023-05-05

En ny studie av forskare vid IGP visar att proteinet IRAK3 gör att immunterapi mot cancer får sämre effekt. Ett sätt att förbättra behandlingssvaret skulle kunna vara att minska mängden IRAK3 med läkemedel mot proteinet.

Immunterapi har blivit ett allt mer framgångsrikt sätt att behandla cancer men i vissa fall fungerar behandlingen sämre eller inte alls. Det kan bero på att en sorts immunceller som kallas myeloida celler ansamlas i anslutning till tumören och blockerar immunsvaret från att angripa tumören.

I den aktuella studien har forskarna sett att de myeloida cellernas påverkan på immunterapi kontrolleras av proteinet IRAK3.

– IRAK3 upptäcktes redan för cirka 20 år sedan men det är först nu som vi har kommit fram till att det fungerar som en sorts ”immunologisk broms” i myeloida celler. Man kan säga att IRAK3 stimulerar signalvägar i de myeloida cellerna som i sin tur dämpar immunsvaret hos andra sorters immunceller, säger Yumeng Mao, som har lett studien.

Forskarna använde flera olika strategier för att undersöka IRAK3s betydelse. Bland annat tog de fram möss som inte kunde bilda något IRAK3-protein. När de undersökte tumörer i dessa möss såg de långsammare tumörtillväxt och längre överlevnad.

– Vi undersökte också hur möss utan IRAK3 svarade på immunterapi. För en tumörform som vanligen inte svarar alls på immunterapi såg vi att tumören minskade i möss utan IRAK3 när de behandlades med immunterapi. För en annan tumörform hade de flesta mössen utan IRAK3 inga tumörer alls efter immunterapi. De här är resultat som visar att IRAK3 har stor betydelse för hur bra immunterapi fungerar, säger Yumeng Mao.

I en annan del av studien undersökte forskarna data från en stor klinisk prövning av immunterapi. De analyserade mängden IRAK3-mRNA hos patienter med urinblåsecancer innan immunterapin inleddes och fann att patienter med mindre IRAK3 innan behandling svarade bättre på immunterapi och hade bättre överlevnad.

– Det var väldigt spännande att se en så stark prediktiv effekt av IRAK3 på immunterapi vid långt gången cancer. Det innebär att våra fynd kan få betydelse för patienter. Genom att slå ut IRAK3 skulle man kunna förbättra resultatet av immunterapi. Kliniska prövningar av läkemedel som riktar in sig på IRAK3 inleds inom kort och förhoppningsvis kommer det att förbättra behandlingssvaret hos cancerpatienter, säger Marta Rúbies Bedós, en av artikelns försteförfattare.

Studien har publicerats i tidskriften Journal of Clinical Investigation.

Mer information:

Artikel i Journal of Clinical Investigation

Yumeng Maos forskning

Senast uppdaterad: 2022-01-26