Ny mekanism bakom cancercellers tillväxt kartlagd

2023-09-27

Proteinet EZH2 kan, i samverkar med en specifik RNA-molekyl, stänga av gener som är viktiga för tumörtillväxten vid blodcancerformen multipelt myelom. Det visar en ny kartläggning som gjorts av forskare vid IGP och som beskriver mekanismerna bakom cancercellernas tillväxt. Den här vetskapen kan på sikt bidra till nya behandlingsformer för multipelt myelom. Studien publiceras i tidskriften Haematologica.

Multipelt myelom är en form av blodcancer där immunceller växer på ett okontrollerat sätt i benmärgen. Sjukdomen är mycket svårbehandlad och betraktas fortfarande som obotlig. Det är därför angeläget att identifiera nya mål hos cancercellerna som behandlingar kan riktas mot.

Forskargruppen bakom den aktuella studien har tidigare visat att odlade multipelt myelomceller växte sämre och till och med dog om de behandlades med en substans som blockerar proteinet EZH2 i cellerna. I den nya studien visar de nu på vilket sätt EZH2 påverkar cancercellernas tillväxt.

– Våra tidigare resultat antydde att EZH2 skulle kunna fungera som ett mål för behandling genom att det blockerar aktiviteten hos gener som är viktiga för cancertillväxt. Men EZH2 kan inte självt binda till dna så vi antog att det behövs en vägvisare som kan guida det rätt. Vi har nu kunnat visa att en av dessa guider är ett så kallat icke-kodande RNA. Det är en RNA-molekyl som inte ger upphov till något protein men som kan ha många andra viktiga funktioner i en cell, säger Helena Jernberg Wiklund som har lett studien.

Resultaten från studien gör det lättare att förstå mekanismerna för hur EZH2 blockerar bildandet av proteiner som kontrollerar cancercellernas tillväxt och påverkar patienters prognos. Det här är avgörande kunskap för att kunna använda blockering av EZH2 kliniskt.

– Att analysera hur icke-kodande RNA arbetar tillsammans med proteiner för att utföra viktiga funktioner i en cancercell kan ge en bättre bild av vad som händer när cancercellerna utsätts för nya behandlingar. Vi tror att våra resultat kan vara relevanta både för kliniska forskare och grundforskare att arbeta vidare med, som ett steg på vägen för att hitta nya sätt att behandla patienter med multipelt myelom, säger Helena Jernberg Wiklund.

Mer information:

Artikeln i Haematologica (pre-print)

Helena Jernberg Wiklunds forskning

Patrick Nylund och Helena Jernberg Wiklund på labbet
Helena Jernberg Wiklund och Patrick Nylund på labbet.                                 Foto: Mikael Wallerstedt

Senast uppdaterad: 2022-01-26