P-piller kan skydda mot ledgångsreumatism

2023-10-11

P-piller kan minska risken för ledgångsreumatism medan hormonbehandling vid klimakteriet tvärtom kan öka den senare i livet. I en ny studie på över 200 000 brittiska kvinnor har forskare vid IGP upptäckt ett samband mellan användning av könshormoner och risken för att utveckla ledgångsreumatism. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Rheumatology.

– Vår forskning visar att p-pilleranvändning ger ett skydd mot ledgångsreumatism. Vi kunde se att bland kvinnor som åt p-piller var risken för att utveckla ledgångsreumatism 19 procent lägre än bland de som aldrig använt den typen av läkemedel. Även efter att kvinnorna slutat ta p-piller kunde vi se en 11 procent lägre risk för att utveckla ledgångsreumatism, berättar studiens huvudförfattare Fatemeh Hadizadeh.

I studien som baseras på data från UK Biobank undersöktes även om hormonbehandling under klimakteriet kunde påverka risken för att utveckla ledgångsreumatism senare i livet. Resultaten visade att kvinnor som fick hormonbehandling löpte 16 procent högre risk för ledgångsreumatism än de som aldrig fick behandlingen.
 
Att risken skiljer sig så markant mellan p-pilleranvändning och hormonbehandling i övergångsåldern kan ha sin förklaring i att de båda läkemedelstyperna helt enkelt består av olika sorters hormoner och att de inte tas i samma doser. De används också under olika perioder av en kvinnas liv vilket i sig kan påverka sjukdomsrisken. Även de fysiologiska förändringar som sker efter klimakteriet, då förhållandet mellan kvinnans naturliga hormoner förändras, kan ha effekt på hur kvinnor påverkas av olika hormonella läkemedel.

Ledgångsreumatism är en kronisk inflammatorisk sjukdom som främst leder till svullna leder och smärta. Även andra organ, till exempel hud, ögon, lungor, hjärta och blodkärl kan påverkas.

– Vår studie innebär ett steg framåt i förståelsen av det komplexa samspelet mellan hormonanvändning och ledgångsreumatism. Resultaten kan komma att leda till mer välinformerade rekommendationer till kvinnor som har en ökad risk att drabbas av ledgångsreumatism. Den nya kunskapen kan också få betydelse när nya läkemedel utvecklas, säger Weronica E Ek, som har lett studien.

Mer information:

Artikeln i Rheumatology

Fatemeh Hadizadehs och Weronica Eks forskning i Åsa Johanssons grupp

Senast uppdaterad: 2022-01-26