Orsaken till läckande blodkärl vid ögonsjukdomar identifierad

2020-04-22

Ögonsjukdomar med tillväxt av läckande blodkärl kan leda till att synen går förlorad. Forskare vid IGP har nu identifierat ett avgörande steg i processen som leder till läckande kärl och skadlig svullnad. Forskningsresultaten, som publiceras i tidskriften eLife, skulle i framtiden kunna leda till säkrare behandlingsstrategier.

Åldersförändringar i gula fläcken och diabetesretinopati gör att läckande blodkärl växer till i ögat vilket leder till skadlig svullnad och gradvis synförlust. De behandlingar som används idag blockerar en molekyl som kallas VEGF, vilken medverkar både till kärlläckage och till tillväxten av nya blodkärl i ögat. Denna dubbla roll för VEGF gör att behandlingen kan förhindra skadlig svullnad men samtidigt ge biverkningar i form av att blodkärl och nervceller tar skada och dör.

– I vår studie undersökte vi om det skulle vara möjligt att blockera effekten av VEGF bara på blodkärlsläckaget, utan att blodkärl och nervceller skadas, säger artikelns försteförfattare Ross Smith, postdoktor i Lena Claesson-Welshs grupp vid IGP.

För att göra det undersökte forskarna steg för steg på vilket sätt VEGF orsakar läckage i ögon hos möss med sjukdomar som efterliknar åldersförändringar i gula fläcken och diabetesretinopati. Djuren hade förändrats genetiskt så att de hade mutationer i de proteiner i ögat som påverkas av VEGF. Genom att studera dessa möss kunde forskargruppen identifiera exakt på vilket sätt VEGF orsakar att kärlen läcker.

– Vi tillsatte fluorescerande partiklar till blodet och använde mikroskop för att hitta dem i eller utanför kärlen. Om läckaget hade stoppats av en mutation hittade vi inga partiklar utanför kärlen, säger Ross Smith.

Försöken visade att effekten av VEGF på läckage kunde skiljas åt från effekten på bildandet av nya blodkärl.

– Våra fynd ger svar på frågan om hur blodkärl läcker och visar att läckaget kan stoppas utan att döda blodkärlen. Utifrån denna kunskap har vi börjat testa läkemedel som selektivt skulle kunna blockera det läckagepåverkande steget i processen. Om det är ett effektivt tillvägagångssätt skulle det kunna leda till nya behandlingar för att stoppa läckaget utan de skadliga biverkningarna hos befintliga läkemedel, säger Lena Claesson-Welsh, som har lett studien.

Mikroskopibild av blodkärl i ögats inre del hos en mus
Bilden visar proteiner som sitter på blodkärl (grönt) i ögats inre del hos en mus, där skadan uppstått på ett sätt som liknar “blinda fläcken”-sjukan hos människa. Lila färg visar var blodkärlen läcker.

Mer information:
Artikel i eLife
Lena Claesson-Welshs forskning