Kartläggning av enzym med viktig roll för SARS-CoV-2-infektion

2020-08-17

Forskare vid IGP har gjort en kartläggning av enzymet ACE2 i hela människokroppen, som föreslagits spela en viktig roll för sars-cov-2-virusets inträde i värdceller och utveckling av sjukdomen Covid-19. I motsats till tidigare forskning visar studien att ingen eller endast mycket låga nivåer av ACE2-protein finns i normala luftvägar. Resultaten beskrivs i en artikel i Molecular Systems Biology.

Mer information:
Nyhetsnotis Uppsala universitet
HPA
Artikel i Molecular Systems Biology