P-piller minskar risken för äggstocks- och endometriecancer

2020-12-17

En studie från IGP, där man undersökt över 250 000 kvinnor, visar att p-piller skyddar mot både äggstocks- och endometriecancer. Den skyddande effekten består flera decennier efter att man slutat med p-piller. Forskningen presenteras i den vetenskapliga tidskriften Cancer Research.

Äggstocks- och endometriecancer tillhör de vanligaste typerna av gynekologisk cancer. Ungefär 2 procent av alla kvinnor drabbas av någon av dessa cancersjukdomar under sin livstid.

I den aktuella studien såg forskarna att kvinnor som använt p-piller hade en mycket lägre risk att utveckla både äggstocks- och endometriecancer. Risken var fortsatt lägre även efter att kvinnorna slutat med p-piller och den skyddande effekten kvarstod i över 30 år.

Mer information:
Läs mer i Uppsala universitets pressmeddelande
Artikel i Cancer Research
Åsa Johanssons forskning