Ökad cancerrisk hos barn till mödrar med sköldkörtelsjukdom

2021-01-21

Sköldkörtelsjukdomar hos blivande mödrar ökar risken för framtida sköldkörtelcancer hos barnen. Det visas i en ny internationell studie i tidskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology där IGP-forskaren Ingrid Glimelius har medverkat.

Sköldkörtelcancer uppkommer oftare hos yngre personer jämfört med många andra cancerformer. Det är därför angeläget att utreda om det finns riskfaktorer tidigt i livet, t.o.m. innan födseln, som bidrar till uppkomsten av denna cancerform. I den nya studien har forskarna gått igenom sjukdomsregister från de nordiska länderna och sett att om mammor diagnosticerats med sköldkörtelsjukdom innan eller under graviditeten ökade risken för sköldkörtelcancer hos barnen.

– Vi kunde se denna ökade risk vid flera olika sköldkörtelsjukdomar hos mödrarna, både underfunktion och överfunktion av sköldkörtelhormon, struma och godartade tumörer. Jag tycker att det här är oroväckande resultat, särskilt med tanke på att så många människor i Sverige behandlas för sköldkörtelproblem, säger Ingrid Glimelius.

Risken för barnen att senare i livet få sköldkörtelcancer påverkades också av faktorer hos barnen, så som hög födelsevikt eller medfödd underfunktion av sköldkörteln. Om mamman hade diabetes före graviditeten medförde också en högre risk för framtida sköldkörtelcancer hos barnen.

De nya fynden visar att det behövs ytterligare studier för att identifiera vilka faktorer som man utsätts för tidigt i livet som kan orsaka sköldkörtelcancer. Om man kan minska exponeringen för dessa faktorer skulle det kunna förebygga uppkomsten av sjukdomen.

– Vi behöver öka förståelsen av riskfaktorer för cancer, för att i möjligaste mån minska dessa risker. För sköldkörtelcancer skulle vi t.ex. behöva veta om riskökningen beror på behandlingar som givits under graviditeten, jodbrist hos fostret, genetisk koppling eller andra faktorer, säger Ingrid Glimelius.

Mer information:
Artikel i The Lancet Diabetes & Endocrinology
Ingrid Glimelius forskning

Senast uppdaterad: 2022-01-26