Bättre blodkärl med riktad behandling av ögonsjukdom

2021-05-05

Behandling av ögonsjukdomen retinopati går ut på att minska bildandet av blodkärl i ögats näthinna. För att minska oönskade sidoeffekter av sådan behandling har Lena Claesson-Welshs forskargrupp testat att hämma enzymet eNOS och sett en förbättring av kärlens funktion hos möss med retinopati. Samtidigt bevarades det friska kärlsystemet i näthinnan. Studien belyser vikten av riktade behandlingar inom medicinen.

Vid ögonsjukdomen retinopati växer blodkärlen till och bildar nystan i ögats näthinna. Det leder till synnedsättning och, om den inte behandlas, till blindhet. Sjukdomen kan drabba för tidigt födda barn och diabetiker och i vissa fall är den ärftlig.

Tillväxten av blodkärl beror på ökad produktion av proteinet vascular endothelial growth factor (VEGF). VEGF stimulerar blodkärlstillväxt och blodkärlsläckage och läckaget leder till svullnad vilket till slut förstör den känsliga vävnaden i ögat.

Retinopati behandlas i allt större utsträckning med olika läkemedel mot VEGF (så kallade anti-VEGF). Men trots att sådan behandling varit framgångsrik är den också förknippad med negativa effekter, såsom toxiska effekter både på blodkärlens endotelceller och på nervceller i näthinnan. Eftersom anti-VEGF-behandlingen påverkar flera olika celltyper i ögat skulle den kunna liknas med att använda ett hagelgevär för att döda en mygga. Det är därför angeläget att hitta behandlingar som mer specifikt riktar in sig på VEGF:s effekt på blodkärlsceller och i den nya studien har forskarna fokuserat på enzymet eNOS.

– eNOS står för endotelspecifikt kväveoxidsyntas. Det är ett enzym regleras av VEGF men som endast finns i endotelceller i blodkärlen. I studien hämmade vi eNOS genetiskt eller med hjälp av ett läkemedel och såg en signifikant minskning av bildandet av dysfunktionella kärl hos möss med retinopati, säger Lena Claesson-Welsh som har lett studien.

De kärl som ändå bildades läckte mindre och bevarade det friska kärlsystemet i näthinnan. För att efterlikna en klinisk situation testade forskarna också att behandla kärlen som bildats vid retinopati med det eNOS-hämmande läkemedlet och såg att läckaget från kärlen minskade.

Mikroskopibild av blodkärl i näthinnan hos mus där fluorescerande partiklar har läckt ut
Bilden visar blodkärl (blå) i näthinnan hos mus där
fluorescerande partiklar (röda) har läckt ut från kärlen.

– Denna studie belyser vikten av riktade tillvägagångssätt som bara har effekt där det behövs. Det gäller inte bara behandlingen av retinopati utan inom medicinen som helhet, säger Dominic Love som har deltagit i studien.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften eLife och har gjorts i samarbete med forskare i Tyskland och USA.

Mer information:
Artikel i eLife
Lena Claesson-Welshs forskning

Senast uppdaterad: 2022-01-26