Ny bedömningsmodell för återfall vid tjocktarmscancer

2021-08-31

Forskare vid IGP har tillsammans med norska kollegor utvecklat en modell för att bedöma risken för återfall efter en tjocktarmscanceroperation som fungerar bättre än tidigare modeller. Målet är att läkare ska kunna använda modellen när de diskuterar behandlingsalternativ med sina patienter.

Tjocktarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen men förbättringar i behandling och vård har under de senaste decennierna lett till bättre prognos och överlevnad. För att bedöma risken för återfall efter en tjocktarmscanceroperation kan läkaren använda en så kallad prediktionsmodell, som också kan ge vägledning om huruvida man bör kombinera operationen med cellgiftsbehandling.

De prediktionsmodeller som används i dagsläget är utvecklade från patientmaterial som samlades in för över 10 till 20 år sedan. De är därför sannolikt inte är representativa för vården som den ser ut idag. I den aktuella studien har forskarna skapat en ny, uppdaterad prediktionsmodell som baseras på data från nästan 12 000 patienter.

– Vi använde data från det svenska tjocktarmscancerregistret och skapade ett så kallat nomogram där faktorer som till exempel kön, tumörklassificering och vilken sida tumören sitter på ger olika poäng. När poängen summeras kan man få fram siffror som visar på risken för återfall, säger Erik Osterman, doktorand vid IGP och artikelns försteförfattare.

Forskarna utvärderade modellen genom att använda den mot data från det norska tjocktarmscancerregistret och såg att den kunde förutsäga återfallsrisken bättre än tidigare modeller. Den fungerade också bäst för patienter med låg risk för återfall, vilket är bra eftersom det är i dessa fall den kan vara mest användbar.

– För patienter med liten återfallsrisk behöver man avväga risken och nyttan av att sätta in cellgiftsbehandling efter operation och då är behovet av en korrekt prediktionsmodell som störst. Vi hoppas att den nya modellen ska kunna användas av läkare när de diskuterar behandlingsalternativ med sina patienter, säger Erik Osterman.

Studien har publicerats i tidskriften Acta Oncologica.

Mer information:
Artikel i Acta Oncologica
Erik Ostermans forskning i Tobias Sjöbloms forskargrupp

Senast uppdaterad: 2022-01-26