Cancer i övre magmunnen hos kinesiska patienter kan bero på lokala matvanor

2021-11-11

I ett område i norra Kina är det relativt vanligt med cancer i övre magmunnen och cancerformen har andra egenskaper än i västerlandet. Xingqi Chens forskargrupp vid IGP har tillsammans med kinesiska kollegor sett att förekomsten av många kopior av genen ERBB2 kan kopplas till bättre prognos för patienter med cancer i övre magmunnen. Genförändringarna tror man kan bero på lokala matvanor i området.

Cancer kan kopplas till flera olika genetiska förändringar, bland annat förekomsten av DNA utanför kromosomerna. Detta extrakromosomala DNA kan innehålla gener som har amplifierats så att de förekommer i flera kopior, så kallad fokalamplifiering. I en studie som publicerats i tidskriften Nature Communications har forskarna sett att extrakromosomalt DNA och fokalamplifiering var vanligt hos en grupp kinesiska patienter med cancer i övre magmunnen, som sitter mellan matstrupen och magsäcken.

– Vi studerade prover från patienter i Tiahangbergen i norra centrala Kina, där förekomsten av cancer i övre magmunnen är ovanligt hög. Det extrakromosomala DNA:t och fokalamplifieringen som vi identifierade tror vi kan hänga ihop med DNA-skador orsakade av ämnet nitrosamin i den lokala maten, säger Xingqi Chen, som har lett studiens svenska del.

Forskarna undersökte vilka gener som fanns i det amplifierade DNA:t och såg en korrelation mellan specifika gener och patienternas prognos. En amplifiering av genen EGFR kunde kopplas till sämre prognos medan amplifiering av ERBB2 visade ett samband med bättre prognos. När de undersökte kopplingen mellan proteinet som bildas från genen ERBB2 och prognos såg de att överlevnaden berodde på mängden ERBB2-protein.

– Om överlevnaden varit mindre än två år så hade patienter med ERBB2-proteinet mindre sannolikhet att överleva än patienter utan ERBB2. Om överlevnaden var mer än två år var förhållandet det motsatta, det vill säga att patienter med ERBB2-proteinet hade större sannolikhet att överleva. Dessa resultat tyder på att fokalamplifiering av ERBB2 kan fungera som en bra prognosmarkör för patienter som överlevt en längre tid med cancer i övre magmunnen, säger Xingqi Chen.

Mer information:
Artikel i Nature Communications
Xingqi Chens forskning

Senast uppdaterad: 2022-01-26