Gener kopplade till hörselnedsättning påvisade i ny studie

2021-12-06

Forskare vid IGP och institutionen för kirurgiska vetenskaper har i en ny studie lyckats visa att skillnader i risken för åldersrelaterat hörselbortfall till viss del beror på genetiska faktorer som påverkar strukturer och funktioner i människans inneröra. Studien publicerades nyligen i BMC Medicine.

Åldersrelaterad hörselnedsättning är den vanligaste orsaken till hörselnedsättning. I den nya studien har IGP-forskarna Mathias Rask-Andersen och Åsa Johansson, tillsammans med Wei Liu och Helge Rask-Andersen vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, följt upp genetiska fynd från så kallade associationsstudier med analyser direkt på det mänskliga innerörat. Med hjälp av högupplöst mikroskopi har de kunnat påvisa och visualisera proteiner som är kopplade till hörselnedsättning. Studien visar att genetiska faktorer till viss del ligger bakom skillnader i risken för åldersrelaterat hörselbortfall.

Mer information:
Nyhetsnotis Uppsala universitet
Mathias Rask-Andersens och Åsa Johanssons forskning
Artikel i BMC Medicine

Senast uppdaterad: 2022-01-26