Biomarkörer som skyddar mot sjukdomsutveckling

2021-12-13

En omfattande studie från IGP visar att flera olika proteiner i vårt blod som tidigare kopplats till olika inflammatoriska sjukdomar faktiskt kan skydda friska individer från att utveckla sjukdom. Detta tros bero på att proteinerna i dessa fall motverkar vävnadsskador, en proaktiv funktion som delvis skiljer sig från den roll som proteinerna spelar vid kronisk eller akut inflammation.

Inflammatoriska processer spelar en viktig roll i uppkomsten av många sjukdomar, så som reumatism, artros, astma, allergi och inflammatoriska tarmsjukdomar. Man har sedan tidigare kunnat koppla ett stort antal proteiner till inflammatoriska sjukdomar men det direkta sambandet mellan proteinerna och sjukdomen har inte varit klarlagt.

I den aktuella studien har forskare i Åsa Johanssons grupp använt information i arvsmassan för att identifiera proteinbiomarkörer som orsakar eller skyddar mot sjukdom och kunde de fann bland annat proteiner som skyddade mot psoriasis, artros och ulcerös kolit. Resultaten tyder på att dessa proteiner har en viktig roll för att skydda vävnaden hos friska individer.

Mer information:
Nyhetsnotis Uppsala universitet
Forskningen i Åsa Johanssons grupp
Forskningsartikel i Science Advances

Senast uppdaterad: 2022-01-26