Cancerfonden-tjänster till IGP-forskare

2022-03-25

Xingqi Chen och Yumeng Mao tilldelas varsitt Junior Investigator Award och Marleen Gloger och Bertin Paranjothi beviljas postdoktorstjänster.

Cancerfonden har beslutat att finansiera 29 nya tjänster till forskare i olika delar av karriären. Junior Investigator Award är ett sexårigt bidrag som tilldelas forskare som disputerat för mindre än sju år sedan. Xingqi Chen och Yumeng Mao är två av fyra forskare som tilldelas ett sådana bidrag.

Bidrag till postdoktorstjänster är på maximalt tre år och Cancerfonden har beslutat att finansiera tretton sådana tjänster.

Mer information:
Nyhetsnotis Cancerfonden
Xingqi Chens forskning
Yumeng Maos forskning
Marleen Glogers forskning i Kaska Koltowskas grupp
Bertin Paranjothis forskning i Magnus Essands grupp