Barncancerfonden beviljar postdoktorstjänster till IGP-forskare

2022-04-01

Anna Borgenvik och Marit Melsson har tilldelats tvååriga postdoktorstjänster från Barncancerfonden.

Anna Borgenvik får bidrag till en postdok utomlands där hon kommer att studera MYC-aktivering i höggradiga gliom hos barn.

Marit Melsson kommer att göra sin postdok i Sverige där hon kommer att undersöka om rekryteringen av T-celler i hjärntumörer hos barn kan förbättrad genom att modulera blodkärlens funktion.

Mer information:
Barncancerfonden, beviljade tjänster