Göran Gustafssonpris till Xiaonan Zhang

2022-04-06

Xiaonan Zhang tilldelas Göran Gustafssons stora pris till yngre forskare.

Xiaonan Zhang är forskare i Tobias Sjöbloms grupp vid IGP där hon undersöker om genetiska förändringar i cancerceller kan utnyttjas för att utveckla nya sätt att behandla cancer.

Göran Gustafssons Stiftelse består av två stiftelser med olika inriktning där den ena delar ut priser inom medicin och teknisk fysik vid Uppsala universitet, samt inom teknisk fysik vid KTH. Xiaonan Zhang har tilldelats Göran Gustafssons stora pris till yngre forskare vilket innebär ett pris på 2,75 miljoner kronor, fördelat på tre år.

Mer information:
Göran Gustafsson stiftelse
Xiaonan Zhangs forskning i Tobias Sjöbloms grupp