Innovations- och entreprenörspris till Ulf Landegren

2022-05-04

Ulf Landgren har tillsammans med Björn Ekström och Jon Heimer utsetts till de första mottagarna av Uppsala universitets nyinrättade innovations- och entreprenörspris. De tre pristagarna ligger bakom det framgångsrika bioteknikföretaget Olink Proteomics.

Universitetets innovations- och entreprenörspris instiftades 2021 och ska tilldelas en eller flera personer som på ett avgörande sätt bidragit till att framgångsrikt omsätta en upptäckt eller innovation, baserad på forskning eller utbildning vid Uppsala universitet, till framgångsrik kommersialisering eller implementering med betydande samhällsnytta.

I motivering till årets pris står bland annat att ”de första mottagarna av Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris verkar i universitetets anda ”för en bättre värld”, och personifierar därmed universitetets innovationskraft.”

Prissumman är på 500 000 kronor.

Mer information:
Nyhetsnotis Uppsala universitet
Intervju med pristagarna
Om Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris