IGP-projekt på IVAs 100-lista för teknik i mänsklighetens tjänst

2022-05-11

Inger Gustavssons och Ulf Gyllenstens projekt Hemprovtagning som skydd mot livmoderhalscancer är ett av sjuttio forskningsprojekt på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) så kallade 100-lista för 2022.

I konceptet för hemprovtagning som IGP-forskarna har tagit fram tar kvinnan provet själv, fäster det på ett enkelt papperskort och skickar det via posten till laboratoriet för HPV-analys. En screening som baseras på detta koncept skulle spara samhället miljoner och resultera i frigjorda resurser för enskilda kvinnor och vårdgivare.

Detta är fjärde gången IVA släpper sin 100-lista som i år listar 70 forskningsprojekt från 20 lärosäten i Sverige. De utvalda projekten på temat teknik i mänsklighetens tjänst bedöms vara redo att kunna nyttiggöras inom en snar framtid.

Mer information:
Nyhetsnotis Uppsala universitet
Artikel om projektet Hemprovtagning som skydd mot livmoderhalscancer
IVA:s 100-lista 2022
Forskningen i Ulf Gyllenstens grupp