Marie Allen får Uppsala universitets pedagogiska pris

2022-05-25

På tisdagen överraskades Marie Allen av en grupp ledd av prorektor Coco Norén som informerade om att hon tilldelats 2022 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Marie Allen belönas för sitt arbete med att skapa och vidareutveckla masterprogrammet i forensisk vetenskap som hon driver som programansvarig. I prismotiveringen står bland annat: ”Marie Allen är en skicklig, hängiven och tillgänglig lärare med fokus på ett studentaktiverande och interaktivt lärandeklimat…”

De pedagogiska priserna delas ut för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Varje år utses fem pristagare efter nominering från kollegor och studenter. Priserna kommer att delas ut vid under hösten 2022.

Foto på Coco Norén och Marie Allen när prismotiveringen läses upp

Om Uppsala universitets pedagogiska pris

Nyhetsnotis om priserna på universitets webb