Panagiotis Baliakas får Region Uppsalas forskningspris 2021

2022-05-31

Han får priset för sin forskning inom klinisk genetik där han har utvecklat den hematologiska diagnostiken vid Akademiska sjukhuset.

Panagiotis Baliakas forskning fokuserar på nya mekanismer, förbättrad diagnostik och optimalt behandlingsval vid hematologiska maligniteter. Hans tillämpning och utveckling av nya metoder för precisionsmedicin har resulterat i internationellt etablerade kliniska riktlinjer och förbättrad överlevnad för drabbade individer.

Regionstyrelsen delar sedan 2009 ut ett forskningspris för patientnära forskning. Förutom Panagiotis Baliakas tilldelas i år ytterligare fyra forskare priset som är på 10 000 kronor. Prisceremonin sker vid Medfarms fakultetskollegium i universitetshuset den 9 juni.

Mer information:
Panagiotis Baliakas forskning