Tre projekt vid IGP får utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt

2022-06-02

Projekten som uppmärksammas är Rarity Bioscience, som leds av Lei Chen och Ulf Landegren, HPVir, med Inger Gustavsson och Ulf Gyllensten som projektledare, samt Verktyg för kombinerad diagnostik och genterapi av hjärntumörer, lett av Fredrik Swartling.

Utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt delas ut av UU Innovation och går till innovativa projekt och nystartade företag som framgångsrikt attraherat externa medel som ytterligare stärkt utvecklingsmöjligheterna.

Läs mer om projekten och utmärkelsen på UUI:s webb