Yumeng Mao Framtidens Forskningsledare

2022-06-21

Som den enda forskaren från Uppsala universitet har Yumeng Mao nyligen utsetts till Framtidens Forskningsledare av Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF. Utnämningen innebär ett bidrag på 15 miljoner kronor under fem år och en ledarskapsutbildning under programmets gång.

Foto Yumeng Mao
Yumeng Mao

– Jag är väldigt glad för det här bidraget. Vi har flera spännande forskningsspår på gång och min forskargrupp växer så SSF-medlen är mycket välkomna. Med dem kommer vi att kunna fortsätta med några av våra projekt som har hög risk men möjlighet till bra utfall. Jag ser också fram emot att delta i ledarskapsprogrammet där det ingår en ledaskapskurs och studiebesök utomlands tillsammans med de andra forskarna som utsetts till Framtidens forskningsledare. Jag tror att det kommer att gynna min utveckling som forskargruppsledare, säger Yumeng Mao

Yumeng Maos forskning handlar om cancerimmunterapi och den sorts behandling som kallas checkpoint-blockering. Den går ut på att blockera den mekanism som cancercellerna har för att förhindra att de blir igenkända och dödade av immunsystemet. Tyvärr kan cancercellerna utveckla resistens mot checkpoint-blockering och i det finansierade projektet kommer Yumeng Mao och hans grupp att studera hur denna resistens uppkommer.

– Vi kommer att använda en data-driven ansats där vi med stöd av SciLifLabs plattform CRISPR functional genomics går igenom hela arvsmassan i mänskliga cancerceller för att hitta gener som gör att immunterapi fungerar bättre i odlade celler, och som förhoppningsvis minskar tumörer i möss. För att ta reda på om våra fynd är relevanta för patienter kommer vi att undersöka om generna har olika aktivitet i patienter där immunterapi fungerar bra jämfört med patienter som har mindre nytta av behandlingen. Vårt långsiktiga mål är att bidra till nästa generations immunterapi för behandling av cancer.

Möjligheten att utveckla forskningsresultaten för att användas på patienter är en viktig del av projektet eftersom SSF:s bidrag är tänkta att stödja forskning som kan komma till nytta i samhället.

– Under ansökningsprocessen var jag på en intervju där jag fick beskriva hur min forskargrupp och vårt nätverk, som inkluderar experter från SciLifeLab-plattformen Drug Discovery and Development och från industrin, planerar att hitta nya mål för läkemedel. Vi avser att ta fram molekyler som kan patenteras för behandlingssyften och en del av bidraget är öronmärkt för patentkostnader.

Tidigare i år tilldelades Yumeng Mao Cancerfondens bidrag Junior Investigator Award. Tillsammans med det nya SSF-bidraget och det pågående stödet från SciLifeLabs Fellows-program och Barncancerfonden ser han nya möjligheter att rekrytera fler gruppmedlemmar och testa nya forskningshypoteser.

– Det övergripande målet med min forskning är att kunna omvandla forskningsresultat till vetenskaplig kunskap och kanske en dag till nytta för patienter. Just nu känns det som att jag är i ett läge där jag kan komma igång med det, avslutar han.

Mer information:
Pressmeddelande SSF
Yumeng Maos forskning