Johan Rung får bidraget Research Infrastructure Fellows

2022-07-01

Johan Rung har tilldelats 15 miljoner kronor under fem år i SSF:s program Research Infrastructure Fellows 2.

Johan Rung är forskare vid IGP och chef för Data Centre vid SciLifeLab. Det beviljade bidraget ska användas till en nationell e-infrastruktur för livsvetenskapliga data

Syftet med programmet Research Infrastructure Fellows 2 är att bidra till karriärvägar för nyckelpersoner som arbetar med utveckling och drift av forskningsinfrastruktur vid svenska universitet inom SSF:s verksamhetsområden: naturvetenskap, medicin och teknik.

I årets utlysning har sju projekt vid olika svenska lärosäten beviljats medel.

Mer information:
Nyhetsnotis Uppsala universitet
Pressmeddelande SSF
SciLifeLab Data Centre