Fyra IGP-forskare i UU Innovations mentorsprogram

2022-09-26

Xingqi Chen, Mathias Rask-Andersen, Nina Schiller och Hongxing Zhao har antagits till höstens omgång av UU Innovations mentorsprogram.

I programmet matchas doktorander och forskare med mentorer som är verksamma utanför akademin, med målet att öka möjligheterna att nyttiggöra nya idéer och resultat från forskningen. Under programmets gång träffas forskaren och mentorn regelbundet enligt en plan de själva kommer överens om. Mentorns roll är att bidra med nya perspektiv, kunskaper och kontakter. I höstens omgång deltar tio doktorander och forskare.

Mer information:
Nyhet om höstens programomgång
Om UU Innovations mentorsprogram