IGP-forskare får miljonbidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

2022-10-14

Sven Nelander, Kaska Koltowska och Lene Uhrbom har tillsammans med kollegor från Göteborg och Stockholm beviljats 38,2 miljoner kronor för att kartlägga hjärntumörers invasionsvägar och vilken betydelse de har för enskilda patienters behandling.

Hjärntumören glioblastom är en aggressiv cancerform som tyvärr inte kan botas med dagens behandlingar. En viktig anledning till det är tumörcellernas förmåga att växa diffust genom hjärnan vilket gör dem svåra att operera bort.

I projektet som nu har finansierats ska fem samverkande forskarteam tillämpa en ny strategi för att kartlägga olika typer av invaderande celler, för att hitta nyckelgener och läkemedel som påverkar olika former av invasion.

Kartläggningen baseras på en ny biobank med tumörceller som ursprungligen kommer från patienter vilket gör att man kan studera hur olika patienter skiljer sig åt avseende tumörtillväxt. Forskarna kan också använda beräkningsalgoritmer för att koppla sådana skillnader till både gener och läkemedel, vilket gör biobanken till ett mycket kraftfullt och unikt forskningsverktyg.

Projektet kommer att pågå i fem år och leds av de tre IGP-forskarna tillsammans med Rebecka Jörnsten, Göteborgs universitet, och Mats Nilsson, Stockholms universitet.

Mer information:
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Sven Nelanders forskning
Kaska Koltowskas forskning
Lene Uhrboms forskning