Sexton nya forskningsbidrag från Vetenskapsrådet till IGP

2022-11-03

Sexton IGP-forskare får bidrag från Vetenskapsrådet inom området medicin och hälsa.

Xingqi Chen, Stefan Enroth, Ingrid Glimelius, Klas Kullander, Malin Lagerström, Ulf Landegren, Fredrik Swartling och Lene Uhrbom har beviljats projektbidrag på 4,8 miljoner kronor under fyra, Lena Claesson-Welsh får 4,35 miljoner kronor under fyra år och Linda Holmfeldt, Cecilia Lindskog Bergström och Carina Strell tilldelas två- respektive treåriga projektbidrag på 2,4 miljoner kronor.

Daniel Fürth, Yumeng Mao, Veronica Rendo och Anzhelika Vorobyeva har beviljats fyraåriga etableringsbidrag på sex miljoner kronor.

Sammanlagt har IGP-forskare i den aktuella utlysningen tilldelats nästan 74 miljoner kronor för de kommande fyra åren. Totalt har Vetenskapsrådet beviljat drygt 1,2 miljarder kronor för åren 2022–2027.

Mer information:
VR:s bidrag inom medicin och hälsa