Arton IGP-forskare får bidrag från Cancerfonden

2022-11-10

Cancerfonden har beslutat att tilldela forskningsbidrag på sammanlagt 64,3 miljoner kronor till 18 forskare vid IGP.

Marika Nestor har beviljats ett projektbidrag inom strålbehandling på 10 miljoner kronor. Lena Claesson-Welsh, Weronica Ek, Magnus Essand, Karin Forsberg Nilsson, Ingrid Glimelius, Bengt Glimelius, Ulf Gyllensten, Åsa Johansson, Masood Kamali-Moghaddam, Taija Mäkinen, Bo Stenerlöw, Gustav Ullenhag, Bengt Westermark och Di Yu har tilldelats projektbidrag på mellan 2,4 och 7,5 kronor.

Stefan Enroth har fått ett fellowship i preventionsforskning under tre år och Olivera Casar-Borota har erhållit forskarmånader under tre år. Daniel Molin har beviljats stöd till två planeringsgrupper med 525 000 kronoer per grupp.

Cancerfonden delar i denna utlysning ut totalt 900 miljoner kronor till 230 forskningsprojekt.

Mer information: Cancerfondens webb