Magnus Essand och Ingrid Glimelius får forskningsbidrag från Sjöbergstiftelsen

2022-12-30

Sjöbergstiftelsen har beviljat Magnus Essand 4,5 miljoner kronor för ett projekt om CAR-T-cellsbehandling mot hjärntumörformen glioblastom. Ingrid Glimelius tilldelas 6 miljoner kronor för att studera tidigare upptäckt av återfall av cancerformen mantelcellslymfom.

Sjöbergstiftelsen ska enligt donatorn Bengt Sjöbergs vilja stödja forskning som gör skillnad för cancerpatienter. Stiftelsen verkar därför genom att satsa på eftersatta områden där patienterna är särskilt utsatta på grund av att det saknas verksamma mediciner eller att kostnaderna är för höga.

Stiftelsen har i år beviljat fyra bidrag till forskare vid Uppsala universitet. De andra bidragen tilldelas Karin Nordin, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, och Peter Thelin Schmidt, institutionen för medicinska vetenskaper.

Mer information:

Sjöbergstiftelsen

Magnus Essands forskning

Ingrid Glimelius forskning