Tidigt upptäckt av bukspottkörtelcancer målet för nystartat EU-projekt

2023-02-24

Masood Kamali-Mogahaddam vid IGP medverkar i ett internationellt konsortium som ska utveckla blodtester för att detektera bukspottkörtelcancer på ett tidigt stadium. Tidigare i februari träffades alla medverkande partner vid en kick-off i Hamburg.

Bukspottkörtelcancer har vanligen diffusa symptom och upptäcks ofta sent, vilket gör att de flesta patienterna dör inom ett år efter diagnos. Det är därför mycket angeläget att ta fram metoder för att upptäcka och diagnosticera sjukdomen i ett tidigt stadium.

I det EU-finansierade projektet PANCAID har forskarna som mål att utveckla ett blodtest som kan användas för tidigt upptäckt av bukspottkörtelcancer och förstadier till sjukdomen. De tekniker som Masood Kamali-Mogahaddams forskargrupp har tagit fram för att studera så kallade extracellulära vesiklar kommer att användas för att analysera blodprover och identifiera möjliga biomarkörer.

I projektet som inleddes i januari i år medverkar forskare från sjutton organisationer i åtta länder. Det är en del av EU-programmet Mission: Cancer och fått stöd med 9,8 miljoner euro under fem år.

Mer information:

Nyhetsnotis SciLifeLab (på engelska)

PANCAIDs webbplats

Deltagarna vid kick-offen i Hamburg, uppställda för att bli fotograferade
Deltagarna vid PANCAIDs kick-off i Hamburg den 13–15 februari