Pedagogiskt pris till Malin Lagerström

2023-03-03

Malin Lagerström har tilldelats Limbiska priset 2023. Det är Biomedicinprogrammets pedagogiska pris, som tilldelas en lärare som har gjort ett extra stort intryck och varit en inspirationskälla för studenterna.

Malin Lagerström som ler och håller en blombukett och ett diplom

Prismotiveringen löd: ”En mycket pedagogisk lärare som både bidrog till stor inspiration och motivation. Om man lyckas få en stående ovation för något så torrt som neurokemisk signalering förtjänar man det här priset. Föreläsaren har också utstrålat en trygg känsla, omtänksamhet och att hon bryr sig om oss och vill att vi ska lyckas."

– Jag blev jätteglad för priset, särskilt som det delas ut av studenterna. Jag är engagerad i pedagogiska frågor på program-, institution- och fakultetsnivå. Det är stärkande och glädjande att det uppmärksammas, säger Malin Lagerström.