IGP-forskare har fått utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt

2023-03-17

UU Innovation har delat ut utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt till fem projekt som är på väg från idé till innovation. Tre av dem leds av IGP-forskare.

Utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt delas ut för att uppmärksamma forskare och studenter som tagit viktiga steg mot att omsätta idéer och forskningsresultat till innovation och samhällsnytta. De tre belönade projekten som leds av IGP-forskare är:

Företaget Akiram Therapeutics, som grundats av Marika Nestor, Fredrik Frejd och Anja Mortensen, utvecklar en ny typ av strålterapi mot den idag obotliga sjukdomen anaplastisk sköldkörtelcancer.

Bolaget Readily Diagnostics har startats av Liza Löf och Masood Kamali-Moghaddam för att ta fram ett nytt snabbtest för luftvägssjukdomar till marknaden.

Bolaget Sapiron har grundats av den tidigare doktoranden Emil Rosén med målet att öka användningen av metoder för avancerad bildanalys inom life science.

Mer information om pristagarna och utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt