Stor donation till Uppsala universitet och IGP-forskaren David Berglund

2023-03-17

En amerikansk donator har skänkt 4,5 miljoner dollar till ett projekt som leds av David Berglund, docent vid IGP.

Målsättningen med projektet är att utveckla nya och mer riktade strategier för att på sikt modulera immunsystemets reaktioner vid dessa olika sjukdomstillstånd.

Se nyheter från Uppsala universitet för mer information