Sex IGP-forskare tilldelas Cancerfonden-tjänster

2023-03-27

Anzhelika Vorobyeva tilldelas en Junior Investigator Award, Hanna Mogensen beviljas ett fellowship i vårdforskning och Stefanos Barbera, Hanna Grauers Wiktorin, Hitesh Mangukiya och Ram Prakash Yadav får postdoktorstjänster från Cancerfonden.

Cancerfonden har beslutat att finansiera 31 nya tjänster till forskare i olika delar av karriären. Junior Investigator Award är ett sexårigt bidrag som tilldelas forskare som disputerat för mindre än sju år sedan. Anzhelika Vorobyeva är en av fem forskare som tilldelas ett sådant bidrag.

Cancerfondens treåriga postdoktorstjänster ska gagna cancerforskning genom att rekrytera framgångsrika, yngre forskare till området. Av de tolv tjänsterna som beviljas i år går alltså fyra till postdoktorer vid IGP.

Mer information:

Nyhet Cancerfonden