Nytt forskningsbidrag till hjärntumörforskning

2023-03-29

Lene Uhrbom har beviljats ett bidrag på 1,6 miljoner kronor under tre år till ett projekt om den allvarliga hjärntumörformen glioblastom.

Projektet är en del av ett internationellt konsortium som koordineras av det svenska bioteknikföretaget Oncopeptides. Deras mål är att ta fram nya läkemedelskandidater mot glioblastom. Finansieringen kommer från Vinnova och programmet Eurostars 3, som är en del av EU:s forskningsfinansiering Horisont Europa.

Mer information:

Lene Uhrboms forskning

Pressmeddelande Oncopeptides (på engelska)